Hoàn tất bảo trì - Cập nhật Giftcode bảo trì ngày 31/10

    Chư vị thiếu hiệp thân mến! Đấu Hiệp xin thông báo : Hiện tại tất cả các máy chủ đã hoàn tất...

31/10/2018 10:17 (4 tháng trước)

[Thông Báo] Bảo trì nâng cấp máy chủ ngày 31/10

      Chư vị thiếu hiệp thân mến! Để mang đến cho chư vị một trải nghiệm game web chân thực, nhữn...

31/10/2018 09:32 (4 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 11/2018

I. Nạp Đầu Hàng Ngày Phạm vi sự kiện: S1 - S28 Điều kiện: Đạt level 20 trở lên Quy tắc: Nạp hàng...

31/10/2018 08:58 (4 tháng trước)

[Sự Kiện] Khai Mở Máy Chủ S29 - Triệu Mẫn lúc 10h ngày 26/10

     Chư vị thiếu hiệp thân mến! Đấu Hiệp - Webgame Kiếm Hiệp Nhập Vai Chiến Thuật nơi các Anh Hù...

25/10/2018 15:49 (4 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 10/2018

I. Nạp Đầu Hàng Ngày Phạm vi sự kiện: S1 - S27 Điều kiện: Đạt level 20 trở lên Quy tắc: Nạp hàng...

23/10/2018 14:46 (5 tháng trước)

[Sự Kiện] Khai Mở Máy Chủ S28 - Quách Tĩnh lúc 10h ngày 19/10

     Chư vị thiếu hiệp thân mến! Đấu Hiệp - Webgame Kiếm Hiệp Nhập Vai Chiến Thuật nơi các Anh Hù...

18/10/2018 14:46 (5 tháng trước)

Hoàn tất bảo trì - Cập nhật Giftcode bảo trì ngày 17/10

    Chư vị thiếu hiệp thân mến! Đấu Hiệp xin thông báo : Hiện tại tất cả các máy chủ đã hoàn tất...

17/10/2018 10:36 (5 tháng trước)

[Thông Báo] Bảo trì nâng cấp máy chủ ngày 17/10

      Chư vị thiếu hiệp thân mến! Để mang đến cho chư vị một trải nghiệm game web chân thực, nhữn...

17/10/2018 09:39 (5 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 10/2018

I. Nạp Đầu Hàng Ngày Phạm vi sự kiện: S1 - S27 Điều kiện: Đạt level 20 trở lên Quy tắc: Nạp hàng...

16/10/2018 15:28 (5 tháng trước)

[Sự Kiện] Khai Mở Máy Chủ S27 - Nhậm Doanh Doanh lúc 10h ngày 12/10

     Chư vị thiếu hiệp thân mến! Đấu Hiệp - Webgame Kiếm Hiệp Nhập Vai Chiến Thuật nơi các Anh Hù...

11/10/2018 15:39 (5 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 10/2018

I. Nạp Đầu Hàng Ngày Phạm vi sự kiện: S1 - S26 Điều kiện: Đạt level 20 trở lên Quy tắc: Nạp hàng...

09/10/2018 16:44 (5 tháng trước)

[Sự Kiện] Khai Mở Máy Chủ S26 - Tiểu Long Nữ lúc 10h ngày 28/09

     Chư vị thiếu hiệp thân mến! Đấu Hiệp - Webgame Kiếm Hiệp Nhập Vai Chiến Thuật nơi các Anh Hù...

27/09/2018 14:34 (5 tháng trước)