[Sự Kiện] Quỹ Đại Tiểu Thư


29/06/2018 17:22 (6 tháng trước)

    Chư vị thiếu hiệp thân mến!

Làm sao đầu tư 1 mà nhận lời về 10, điều không tưởng lại có ở Đấu Hiệp với sự kiện cực kì HOT "Quỹ Đại Tiểu Thư"

Chỉ cần bỏ ra 666 Kim Nguyên Bảo mà có thể nhận lại 6666 Kim Nguyên Bảo, thực sự là quá lãi.

Đối tượng: Cấp 15 trở lên có thể mua

Nội dung: Mua quỹ với giá 666 Kim Nguyên Bảo sẽ được nhận tích lũy lên tới 6666 Kim Nguyên Bảo

- Cấp 20 nhận 300 Kim Nguyên Bảo

- Cấp 26 nhận 400 Kim Nguyên Bảo

- Cấp 30 nhận 500 Kim Nguyên Bảo

- Cấp 35 nhận 600 Kim Nguyên Bảo

- Cấp 40 nhận 800 Kim Nguyên Bảo

- Cấp 45 nhận 1200 Kim Nguyên Bảo

- Cấp 50 nhận 1200 Kim Nguyên Bảo

- Cấp 55 nhận 1666 Kim Nguyên Bảo

TIN LIÊN QUAN

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 01/2019

16/01/2019 10:36 (3 ngày trước)

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 01/2019

16/01/2019 10:34 (3 ngày trước)

[Thông Báo] Lịch Gộp Server Đợt 6

15/01/2019 10:43 (4 ngày trước)

[Sự Kiện] Khai Mở Máy Chủ S35 lúc 10h ngày 18/01

15/01/2019 10:20 (4 ngày trước)

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 01/2019

08/01/2019 15:38 (1 tuần trước)