Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 04/2019


24/04/2019 09:21 (9 tháng trước)

I. Nạp Đầu Hàng Ngày

Phạm vi sự kiện: S1 - S41

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Nạp hàng ngày các mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Phần thưởng:

II. Phúc Lợi Đầu Tuần

Thời gian: duy nhất ngày 29/04

Phạm vi sự kiện: S1 - S41

Điều kiện: Đạt level 15 trở lên

Quy tắc: Hoàn thành yêu cầu của từng mục trong sự kiện để nhận phần thưởng

Phần thưởng:

III. Nạp Tân Xuân 

Thời gian: 24/04 - 30/04

Phạm vi sự kiện: S1 - S41

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Nạp đủ các mốc sẽ nhận được phần thưởng

Phần thưởng:

IV. Tháng Bán Ưu Đãi - Bạch Mi Ưng Vương

Thời gian: 24/04 - 30/04

Phạm vi sự kiện: S1 - S41

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Bán vật phẩm với giá ưu đãi

Phần thưởng:

V. Hoành Đồ Bá Nghiệp

Thời gian:24/04 - 30/04

Phạm vi sự kiện: S1 - S41

Điều kiện: Đạt level 40 trở lên

Quy tắc: Trong Võ Lâm Bá Nghiệp kích sát thành viên hoặc NPC liên minh địch đạt mốc nhận phần thưởng

Phần thưởng:

 

VI. Đỉnh Phong Loạn Đấu

Thời gian: 24/04 - 30/04

Phạm vi sự kiện: S1 - S41

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Trong Hoa Sơn Luận Kiếm dùng Từ Ân, Nhậm Doanh Doanh, Tiểu Long Nữ đánh thắng đạt mốc nhận ngay quà

Phần thưởng:

VII. Mèo Thần Tài

Thời gian: 24/04 - 30/04

Phạm vi sự kiện: S1 - S41

Điều kiện: Đạt level 29 trở lên

Quy tắc: Tại Tiền Trang lắc đủ số lần nhận ngay mảnh Bạch Mi Ưng Vương

Phần thưởng:

VIII. Bán Ưu Đãi Lớn

Thời gian: 24/04 - 30/04

Phạm vi sự kiện: S1 - S41

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Mua vật phẩm với giá ưu đãi

Phần thưởng:

 

 

 

 

 

TIN LIÊN QUAN

Chuỗi sự kiện tháng 05/2019

07/05/2019 16:16 (9 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 04/2019

17/04/2019 08:56 (10 tháng trước)

[Sự Kiện] Khai Mở Máy Chủ S41 lúc 10h ngày 12/04

11/04/2019 14:05 (10 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 04/2019

09/04/2019 15:04 (10 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 04/2019

03/04/2019 09:32 (10 tháng trước)