Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 12/2018


26/12/2018 08:45 (3 tuần trước)

I. Nạp Đầu Hàng Ngày

Phạm vi sự kiện: S1 - S32

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Nạp hàng ngày các mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Phần thưởng:

II. Phúc Lợi Đầu Tuần

Thời gian: duy nhất ngày 31/12

Phạm vi sự kiện: S1 - S32

Điều kiện: Đạt level 15 trở lên

Quy tắc: Hoàn thành yêu cầu của từng mục trong sự kiện để nhận phần thưởng

Phần thưởng:

III. Nạp Tân Xuân 

Thời gian: 26/12 - 01/01

Phạm vi sự kiện: S1 - S33

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Nạp đủ các mốc sẽ nhận được phần thưởng

Phần thưởng:

IV. Tháng Bán Ưu Đãi - Bạch Mi Ưng Vương

Thời gian: 26/12 - 01/01

Phạm vi sự kiện: S1 - S33

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Bán vật phẩm với giá ưu đãi

Phần thưởng:

V. Hoành Đồ Bá Nghiệp

Thời gian: 26/12 - 01/01

Phạm vi sự kiện: S1 - S33

Điều kiện: Đạt level 40 trở lên

Quy tắc: Trong Võ Lâm Bá Nghiệp kích sát thành viên hoặc NPC liên minh địch đạt mốc nhận phần thưởng

Phần thưởng:

 

VI. Đỉnh Phong Loạn Đấu

Thời gian: 26/12 - 01/01

Phạm vi sự kiện: S1 - S33

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Trong Hoa Sơn Luận Kiếm dùng Từ Ân, Nhậm Doanh Doanh, Tiểu Long Nữ đánh thắng đạt mốc nhận ngay quà

Phần thưởng:

VII. Mèo Thần Tài

Thời gian: 26/12 - 01/01

Phạm vi sự kiện: S1 - S32

Điều kiện: Đạt level 29 trở lên

Quy tắc: Tại Tiền Trang lắc đủ số lần nhận ngay mảnh Bạch Mi Ưng Vương

Phần thưởng:

VIII. Bán Ưu Đãi Lớn

Thời gian: 26/12 - 01/01

Phạm vi sự kiện: S1 - S33

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Mua vật phẩm với giá ưu đãi

Phần thưởng:

 

 

 

 

 

TIN LIÊN QUAN

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 01/2019

16/01/2019 10:36 (3 ngày trước)

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 01/2019

16/01/2019 10:34 (3 ngày trước)

[Thông Báo] Lịch Gộp Server Đợt 6

15/01/2019 10:43 (4 ngày trước)

[Sự Kiện] Khai Mở Máy Chủ S35 lúc 10h ngày 18/01

15/01/2019 10:20 (4 ngày trước)

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 01/2019

08/01/2019 15:38 (1 tuần trước)