Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 04/2019


17/04/2019 08:56 (10 tháng trước)

I. Nạp Đầu Hàng Ngày

Phạm vi sự kiện: S1 - S41

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Nạp hàng ngày các mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Phần thưởng:

II. Phúc Lợi Đầu Tuần

Thời gian: duy nhất ngày 22/04

Phạm vi sự kiện: S1 - S40

Điều kiện: Đạt level 15 trở lên

Quy tắc: Hoàn thành yêu cầu của từng mục trong sự kiện để nhận phần thưởng

Phần thưởng:

III. Nạp Tân Xuân 

Thời gian: 17/04 -  23/04/2019

Phạm vi sự kiện: S1 - S41

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Nạp đủ các mốc sẽ nhận được phần thưởng

Phần thưởng:

IV. Đổi Siêu Trị

Thời gian: 17/04 -  23/04/2019

Phạm vi sự kiện: S1 - S40

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Bán vật phẩm với giá ưu đãi

Phần thưởng:

V. Quà Tặng Lịch Luyện

Thời gian: 17/04 -  23/04/2019

Phạm vi sự kiện: S1 - S40

Điều kiện: Đạt level 29 trở lên

Quy tắc: Khiêu chiến phụ bản lịch luyện tổ đội hoặc cá nhân đạt mốc nhận thưởng

Phần thưởng:

 

VI. Đỉnh Phong Loạn Đấu

Thời gian: 17/04 -  23/04/2019

Phạm vi sự kiện: S1 - S41

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Trong Hoa Sơn Luận Kiếm dùng Từ Ân, Nhậm Doanh Doanh, Tiểu Long Nữ đánh thắng đạt mốc nhận ngay quà

Phần thưởng:

VII. Đổi Giới Hạn

Thời gian: 17/04 -  23/04/2019 

Phạm vi sự kiện: S1 - S41

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Dùng chìa khóa đổi những vật phẩm giá trị

Phần thưởng:

VIII. Võ Công Hoàn Trả

Thời gian: 17/04 -  23/04/2019

Phạm vi sự kiện: S1 - S41

Điều kiện: Đạt level 39 trở lên

Quy tắc: Nâng võ công lên cấp nhận quà, nếu đã đạt cấp độ nhận ngay phần quà Đại Lễ

Phần thưởng:

 

 

 

 

 

TIN LIÊN QUAN

Chuỗi sự kiện tháng 05/2019

07/05/2019 16:16 (9 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 04/2019

24/04/2019 09:21 (9 tháng trước)

[Sự Kiện] Khai Mở Máy Chủ S41 lúc 10h ngày 12/04

11/04/2019 14:05 (10 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 04/2019

09/04/2019 15:04 (10 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 04/2019

03/04/2019 09:32 (10 tháng trước)