Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 04/2019


09/04/2019 15:04 (10 tháng trước)

I. Nạp Đầu Hàng Ngày

Phạm vi sự kiện: S1 - S

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Nạp hàng ngày các mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Phần thưởng:

II. Phúc Lợi Đầu Tuần

Thời gian: duy nhất ngày 15/04

Phạm vi sự kiện: S1 - S40

Điều kiện: Đạt level 15 trở lên

Quy tắc: Hoàn thành yêu cầu của từng mục trong sự kiện để nhận phần thưởng

Phần thưởng:

III. Nạp Tân Xuân 

Thời gian: 10/04- 16/04

Phạm vi sự kiện: S1 - S40

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Nạp đủ các mốc sẽ nhận được phần thưởng

Phần thưởng:

IV. Mèo Thần Tài

Thời gian: 10/04- 16/04

Phạm vi sự kiện: S1 - S40

Điều kiện: Đạt level 29 trở lên

Quy tắc: Tại tiền trang rung đủ lượt nhận ngay mảnh Bình Nhất Chỉ

Phần thưởng:

V. Quà Tặng Lịch Luyện

Thời gian: 10/04- 16/04

Phạm vi sự kiện: S1 - S40

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Khiêu chiến phụ bản lịch luyện cá nhân, tổ đội đạt mốc nhận ngay phần thưởng

Phần thưởng:

 

VI. Hoành Đồ Bá Nghiệp

Thời gian: 10/04- 16/04

Phạm vi sự kiện: S1 - S40

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Trong Võ Lâm Bá Nghiệp kích sát NPC hay thành viên địch đạt mốc nhận quà

Phần thưởng:

VII. Tháng Bán Ưu Đãi - Bình Nhất Chỉ

Thời gian: 10/04 - 16/04

Phạm vi sự kiện: S1 - S40

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Mua vật phẩm với giá ưu đãi

Phần thưởng:

VIII. Tẩy Tủy Hoàn Trả

Thời gian: 10/04 - 16/04

Phạm vi sự kiện: S1 - S40

Điều kiện: Đạt level 40 trở lên

Quy tắc: Tẩy tủy đạt mốc và yêu cầu nhận phần thưởng, ngoài ra còn có thể mua vật phẩm với giá ưu đãi

Phần thưởng:

 

 

 

 

 

TIN LIÊN QUAN

Chuỗi sự kiện tháng 05/2019

07/05/2019 16:16 (9 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 04/2019

24/04/2019 09:21 (9 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 04/2019

17/04/2019 08:56 (10 tháng trước)

[Sự Kiện] Khai Mở Máy Chủ S41 lúc 10h ngày 12/04

11/04/2019 14:05 (10 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 04/2019

03/04/2019 09:32 (10 tháng trước)