Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 11/2018


08/11/2018 10:05 (5 tháng trước)

I. Nạp Đầu Hàng Ngày

Phạm vi sự kiện: S1 - S29

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Nạp hàng ngày các mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Phần thưởng:

II. Phúc Lợi Đầu Tuần

Thời gian: duy nhất ngày 12/11

Phạm vi sự kiện: S1 - S29

Điều kiện: Đạt level 15 trở lên

Quy tắc: Hoàn thành yêu cầu của từng mục trong sự kiện để nhận phần thưởng

Phần thưởng:

III. Nạp Tân Xuân 

Thời gian: 07/11 - 14/11

Phạm vi sự kiện: S1 - S29

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Nạp đủ các mốc sẽ nhận được phần thưởng

Phần thưởng:

IV. Đổi Siêu Trị

Thời gian: 07/11 - 14/11

Phạm vi sự kiện: S1 - S29

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Dùng phiếu đổi để đổi những vật phẩm hấp dẫn

Phần thưởng:

V. Đổi Hạn Giờ

Thời gian: 07/11 -14/11

Phạm vi sự kiện: S1 - S29

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Dùng chìa khóa để đổi những vật phẩm 

Phần thưởng:

 

VI. Hoành Đồ Bá Nghiệp

Thời gian: 07/11 - 14/11

Phạm vi sự kiện: S1 - S29

Điều kiện: Đạt level 40 trở lên

Quy tắc: Trong Bá Nghiệp kích sát thành viên hoặc NPC đủ số lượng nhận thưởng

Phần thưởng:

VII. Đỉnh Phong Loạn Đấu

Thời gian: từ ngày 7/11 - 14/11

Phạm vi sự kiện: S1 - S29

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Dùng Từ Ân, Nhậm Doanh Doanh, Tiểu Long Nữ đánh đúng yêu cầu tại Hoa Sơn Luận Kiếm nhận phần thưởng

Phần thưởng:

VIII. Chiêu Mộ Hoàn Trả

Thời gian: 07/11 - 14/11

Phạm vi sự kiện: S1 - S29

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Chiêu mộ tửu quán đạt mốc nhận ngay mảnh HK và mảnh BV Nhậm Ngã Hành

Phần thưởng:

 

 

 

 

 

TIN LIÊN QUAN

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 04/2019

17/04/2019 08:56 (1 ngày trước)

[Sự Kiện] Khai Mở Máy Chủ S41 lúc 10h ngày 12/04

11/04/2019 14:05 (1 tuần trước)

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 04/2019

09/04/2019 15:04 (1 tuần trước)

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 04/2019

03/04/2019 09:32 (2 tuần trước)

[Sự Kiện] Khai Mở Máy Chủ S40 lúc 10h ngày 29/03

28/03/2019 15:50 (3 tuần trước)