Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 02/2019


29/01/2019 14:49 (5 tháng trước)

I. Nạp Đầu Hàng Ngày

Phạm vi sự kiện: S1 - S35

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Nạp hàng ngày các mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Phần thưởng:

II. Phúc Lợi Đầu Tuần

Thời gian: duy nhất ngày 04/02

Phạm vi sự kiện: S1 - S35

Điều kiện: Đạt level 15 trở lên

Quy tắc: Hoàn thành yêu cầu của từng mục trong sự kiện để nhận phần thưởng

Phần thưởng:

III. Nạp Tân Xuân 

Thời gian: 30/01 - 05/02

Phạm vi sự kiện: S1 - S35

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Nạp đủ các mốc sẽ nhận được phần thưởng

Phần thưởng:

IV. Đổi Hạn Giờ

Thời gian: 30/01 - 05/02

Phạm vi sự kiện: S1 - S35

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Dùng chìa khóa đổi những vật phẩm hấp dẫn

Phần thưởng:

V. Đổi Siêu Trị

Thời gian: 30/01 - 05/02

Phạm vi sự kiện: S1 - S35

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Dùng bảo vật kim quyển đổi bảo vật siêu hấp dẫn

Phần thưởng:

 

VI. Quà Tặng Lịch Luyện

Thời gian: 30/01 - 05/02

Phạm vi sự kiện: S1 - S35

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Lịch luyện khiêu chiến cá nhân, tổ đội đạt mốc nhận ngay phần thưởng hấp dẫn

Phần thưởng:

VII. Mèo Thần Tài

Thời gian: 30/01 - 05/02

Phạm vi sự kiện: S1 - S34

Điều kiện: Đạt level 29 trở lên

Quy tắc: Tại Tiền Trang lắc đủ số lần nhận ngay mảnh Hoa Tranh Công Chúa

Phần thưởng:

VIII. Tân Xuân Niên Hoa

Thời gian: 30/01 - 12/02

Phạm vi sự kiện: S1 - S35

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Hoàn thành những yêu cầu của sự kiện để nhận phần thưởng, đặc biệt hoàn thành 95% yêu cầu của sự kiện sẽ nhận được phần thưởng cực hấp dẫn.

Phần thưởng:

 

 

 

 

 

TIN LIÊN QUAN

Chuỗi sự kiện tháng 05/2019

07/05/2019 16:16 (2 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 04/2019

24/04/2019 09:21 (2 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 04/2019

17/04/2019 08:56 (3 tháng trước)

[Sự Kiện] Khai Mở Máy Chủ S41 lúc 10h ngày 12/04

11/04/2019 14:05 (3 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 04/2019

09/04/2019 15:04 (3 tháng trước)