Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 12/2018


04/12/2018 14:35 (5 ngày trước)

I. Nạp Đầu Hàng Ngày

Phạm vi sự kiện: S1 - S31

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Nạp hàng ngày các mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Phần thưởng:

II. Phúc Lợi Đầu Tuần

Thời gian: duy nhất ngày 10/12

Phạm vi sự kiện: S1 - S31

Điều kiện: Đạt level 15 trở lên

Quy tắc: Hoàn thành yêu cầu của từng mục trong sự kiện để nhận phần thưởng

Phần thưởng:

III. Nạp Tân Xuân 

Thời gian: 05/12 - 11/12

Phạm vi sự kiện: S1 - S31

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Nạp đủ các mốc sẽ nhận được phần thưởng

Phần thưởng:

IV. Bán Ưu Đãi Lớn

Thời gian: 05/12 - 11/12

Phạm vi sự kiện: S1 - S31

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Bán vật phẩm với giá ưu đãi

Phần thưởng:

V. Quà Tặng Lịch Luyện

Thời gian: 05/12 - 11/12

Phạm vi sự kiện: S1 - S31

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Khiêu chiến phụ bản lịch luyện tổ đội hoặc cá nhân đạt mốc nhận thưởng

Phần thưởng:

 

VI. Đỉnh Phong Loạn Đấu

Thời gian: 05/12 - 11/12

Phạm vi sự kiện: S1 - S31

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Trong Hoa Sơn Luân Kiếm dùng Từ Ân, Nhậm Doanh Doanh, Tiểu Long Nữ đánh đủ mốc nhận thưởng

Phần thưởng:

VII. Đổi Hạn Giờ

Thời gian: 05/12 - 11/12

Phạm vi sự kiện: S1 - S31

Điều kiện: Đạt level 20 trở lên

Quy tắc: Dùng chìa khóa để đổi những vật phẩm hấp dẫn

Phần thưởng:

VIII. Chiêu Mộ Hoàn Trả

Thời gian: 05/12 - 11/12

Phạm vi sự kiện: S1 - S31

Điều kiện: Đạt level 29 trở lên

Quy tắc: Chiêu mộ thiên tiên túy đạt mốc nhận ngay phần thưởng

Phần thưởng:

 

 

 

 

 

TIN LIÊN QUAN

[Sự Kiện] Khai Mở Máy Chủ S32 lúc 10h ngày 07/12

06/12/2018 16:35 (3 ngày trước)

[Thông Báo] Bảo trì nâng cấp máy chủ ngày 06/12

06/12/2018 09:55 (4 ngày trước)

Hoàn tất bảo trì - Cập nhật Giftcode bảo trì ngày 28/11

28/11/2018 11:31 (1 tuần trước)

[Thông Báo] Bảo trì nâng cấp máy chủ ngày 28/11

28/11/2018 09:37 (1 tuần trước)

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 11/2018

28/11/2018 14:55 (1 tuần trước)