Chuỗi sự kiện tháng 05/2019

I. Nạp Đầu Hàng Ngày Phạm vi sự kiện: S1 - S41 Điều kiện: Đạt level 20 trở lên Quy tắc: Nạp hàng...

07/05/2019 16:16 (11 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 04/2019

I. Nạp Đầu Hàng Ngày Phạm vi sự kiện: S1 - S41 Điều kiện: Đạt level 20 trở lên Quy tắc: Nạp hàng...

24/04/2019 09:21 (11 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 04/2019

I. Nạp Đầu Hàng Ngày Phạm vi sự kiện: S1 - S41 Điều kiện: Đạt level 20 trở lên Quy tắc: Nạp hàng...

17/04/2019 08:56 (11 tháng trước)

[Sự Kiện] Khai Mở Máy Chủ S41 lúc 10h ngày 12/04

Đấu Hiệp - Webgame Kiếm Hiệp Nhập Vai Chiến Thuật nơi các Anh Hùng Hào Kiệt hội tụ Nhằm tạo thêm...

11/04/2019 14:05 (11 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 04/2019

I. Nạp Đầu Hàng Ngày Phạm vi sự kiện: S1 - S Điều kiện: Đạt level 20 trở lên Quy tắc: Nạp hàng ng...

09/04/2019 15:04 (11 tháng trước)

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 04/2019

I. Nạp Đầu Hàng Ngày Phạm vi sự kiện: S1 - S40 Điều kiện: Đạt level 20 trở lên Quy tắc: Nạp hàng...

03/04/2019 09:32 (1 năm trước)

[Sự Kiện] Khai Mở Máy Chủ S40 lúc 10h ngày 29/03

Đấu Hiệp - Webgame Kiếm Hiệp Nhập Vai Chiến Thuật nơi các Anh Hùng Hào Kiệt hội tụ Nhằm tạo thêm...

28/03/2019 15:50 (1 năm trước)

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 04/2019

I. Nạp Đầu Hàng Ngày Phạm vi sự kiện: S1 - S39 Điều kiện: Đạt level 20 trở lên Quy tắc: Nạp hàng...

27/03/2019 10:29 (1 năm trước)

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 03/2019

I. Nạp Đầu Hàng Ngày Phạm vi sự kiện: S1 - S38 Điều kiện: Đạt level 20 trở lên Quy tắc: Nạp hàng...

19/03/2019 15:21 (1 năm trước)

[Sự Kiện] Khai Mở Máy Chủ S39 lúc 10h ngày 15/03

Đấu Hiệp - Webgame Kiếm Hiệp Nhập Vai Chiến Thuật nơi các Anh Hùng Hào Kiệt hội tụ Nhằm tạo thêm...

14/03/2019 10:43 (1 năm trước)

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 03/2019

I. Nạp Đầu Hàng Ngày Phạm vi sự kiện: S1 - S38 Điều kiện: Đạt level 20 trở lên Quy tắc: Nạp hàng...

12/03/2019 14:33 (1 năm trước)

[Thông Báo] Lịch Gộp Server Đợt 7

     Chư vị đại hiệp thân mến! Nhằm thỏa lòng mong muốn của đông đảo cao thủ giang hồ, giúp quý...

12/03/2019 11:47 (1 năm trước)